Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024

Sự dịch chuyển thị trường ERP từ doanh nghiệp lớn sang các doanh nghiệp...

Thị trường ERP hiện đang có mặt ở các doanh nghiệp lớn. Các nhà cung cấp ERP đã và đang thiết kế, đóng gói...

Phần mềm ERP tốt nhất hiện nay dành cho doanh nghiệp Việt

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0...

Tìm hiểu về lĩnh vực phần mềm

Phần mềm máy tính (tiếng Anh: Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software) Định nghĩa: Là một tập hợp những câu lệnh hoặc...

Tìm hiểu hệ thống ERP đầu tiên trong lịch sử

Hệ thống ERP đầu tiên xuất hiện vào những năm 1970. Một hệ thống tích hợp dữ liệu cho các công ty sản xuất Bạn...

4 kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ

Việc mở các chuỗi cửa hàng bán lẻ đều là xu thế của các nhà kinh doanh. Chuỗi sẽ giúp họ gia tăng lợi...

Greensys – Phần mềm ERP Cloud mạnh mẽ dành riêng cho người Việt

Khi nhắc đến phần mềm ERP, người ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm ERP của nước ngoài. Các hãng công nghệ hàng...