AgileCRM

Các nhà cung cấp ERP hàng đầu, hầu hết có kinh nghiệm từ MRP và các lĩnh vực dịch vụ phần mềm tài chính. Họ đã nhận ra những hạn chế của hệ thống thông tin cũ được sử dụng trong các doanh nghiệp lớn của thập niên 1970 và 1980. Một số hệ thống cũ này được nội bộ phát triển. Đa số các hệ thống khác được phát triển bởi các nhà cung cấp khác nhau. Họ sử dụng một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ và gói khác nhau. Điều đó tạo ra nhiều giải pháp không tương thích hoặc không phù hợp, làm cho luồng dữ liệu không liền mạch. Những hệ thống như thế rất khó để tăng công suất người dùng. Hoặc không thể nâng cấp chúng khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh và mục tiêu chiến lược.

Một hệ thống ERP thường có các đặc điểm sau:

 • Thiết kế mô-đun bao gồm nhiều mô-đun kinh doanh riêng biệt như tài chính, sản xuất, kế toán, phân phối, v.v.
 • Sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tập trung (DBMS)
 • Các mô-đun được tích hợp và cung cấp luồng dữ liệu liền mạch giữa các mô-đun, tăng tính minh bạch hoạt động thông qua các giao diện tiêu chuẩn
 • Chúng thường là các hệ thống phức tạp và có chi phí cao
 • Chúng linh hoạt và cung cấp các hoạt động kinh doanh tốt nhất
 • Chúng yêu cầu việc thiết lập cấu hình. Và cần nhiều thời gian thiết kế riêng để tích hợp với các chức năng kinh doanh của công ty
 • Các mô-đun hoạt động trong thời gian thực với khả năng xử lý hàng loạt và khả năng trực tuyến
 • Hệ thống được kích hoạt Internet để thuận tiện trong việc sử dụng

Các mô-đun chính của một phần mềm ERP

Mỗi nhà cung cấp ERP đều có thế mạnh trong một vài mô-đun chuyên biệt. Nhưng đa số họ đều có những mô-đun cốt lõi giống nhau. Một số mô-đun cốt lõi được tìm thấy trong các hệ thống ERP thành công là như:

 • Quản lý kế toán
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý phân xưởng
 • Quản lý sản xuất
 • Quản lý vận chuyển
 • Quản lý bán hàng và phân phối
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Kinh doanh điện tử

Các mô-đun của một hệ thống ERP có thể hoạt động như các đơn vị độc lập hoặc một số mô-đun có thể được kết hợp với nhau để tạo thành một hệ thống tích hợp. Các hệ thống thường được thiết kế để hoạt động dưới một số nền tảng hoạt động như hệ thống UNIX, MS Windows NT, Windows 2000, IBM AIX và HP-UX.

Một vài module of SAP

SAP AG, nhà cung cấp ERP lớn nhất, cung cấp một số mô-đun với hệ thống ERP R/3 nổi tiếng của nó, được thể hiện trong Bảng 3. Các mô-đun mới được giới thiệu bởi SAP và các nhà cung cấp khác để đáp ứng nhu cầu thị trường và công nghệ Internet.

 

Một vài module of SAP’s R/3

Kiến trúc 3 lớp của hệ thống ERP truyền thống

Các hệ thống doanh nghiệp sử dụng công nghệ Thin Client/Server (C/S). Hoặc kiến trúc Client/fat Server (C/FS). Nó tạo ra một môi trường điện toán phi tập trung. Trong hệ thống C/S, một số thiết bị khách được vận hành bởi người dùng cuối. Thiết bị máy khách như máy tính để bàn yêu cầu dịch vụ từ máy chủ ứng dụng, từ đó nhận thông tin liên quan đến dịch vụ được yêu cầu từ máy chủ cơ sở dữ liệu. Các yêu cầu có thể là các tệp dữ liệu đơn giản, giá trị dữ liệu, dịch vụ truyền thông, xử lý giao dịch hoặc cập nhật tệp chính.

Các yêu cầu, việc xử lý thông tin được tổ chức theo kiến trúc ba tầng như trong Hình 3. Trong hệ thống ba tầng này, giao diện người dùng chạy trên máy khách. Để chạy hệ thống ERP, PC (máy khách) cần có cấu hình tương đối tốt và máy chủ mạnh là bắt buộc. Vì là nơi có hàng trăm ngàn hoạt động được thực hiện. Các chức năng hệ thống máy khách/máy chủ được thực hiện theo ba lớp logic:

 • Lớp trình bày: Giao diện người dùng đồ họa (GUI) hoặc trình duyệt để nhập dữ liệu hoặc truy cập các chức năng hệ thống.
 • Lớp ứng dụng: Các quy tắc, chức năng, logic và chương trình nghiệp vụ hoạt động trên dữ liệu nhận / truyền từ / đến các máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Lớp cơ sở dữ liệu: Quản lý của tổ chức Dữ liệu giao dịch hoặc giao dịch, bao gồm siêu dữ liệu; chủ yếu sử dụng RDBMS (relational database management system) tiêu chuẩn công nghiệp với các điều khoản của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)

Hình 3: Kiến trúc 3 lớp của những hệ thống ERP truyền thống

Sau này, công nghệ Cloud phát triển. Kiến trúc ERP có nhiều cải tiến để giúp việc truy xuất dữ liệu nhanh, an toàn hơn. Nhưng nó vẫn giữ và xoay quanh kiến trúc ERP 3 lớp cơ bản trên. Bạn có thể triển khai hệ thống ERP qua Cloud server kèm với giải pháp Disaster Recovery.

( Theo Công ty phần mềm ERP Gia Cát)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here